światowa wojna etniczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Etniczna Wojna Światowa

Definicja Światowa Wojna Etniczna: teza występująca w prognozach dot. największych niebezpieczeństw dla pokoju w XXI w. Uzasadniana jest zespołem kilku tendencji i zjawisk widocznych u schyłku
XX w., czyli: rodzeniem się albo odradzaniem separatyzmów, parciem narodów biednych na obszary dobrobytu, zamykaniem się państw bogatych przed imigrantami i konfliktami rasowymi i etnicznymi w wielu państwach pomiędzy ludnością przybyłą tam w różnych okresach

Czym jest światowa wojna etniczna znaczenie w Słownik S .