świadomość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Świadomość

Definicja Świadomość: stan jednostki, który wyraża jej relacja do samej siebie i do otaczającego świata. Termin ś. pojawił się w czasach nowoż. w koncepcjach filozof. Kartezjusza (1596-1650), który utożsamiał ś. z myśleniem i J. Locke'a określającego ś. jako "postrzeganie tego, co się dzieje we własnym umyśle". W XIX w. definicją ś. oznaczano nie tylko bezpośrednią wiedzę o zjawiskach we własnym umyśle (wrażenia, emocje, obrazy), lecz także i same te zjawiska. Aktualnie używa się wyrażenia pole świadomości, które znaczy ogół zjawisk danych w ustalonym momencie jakiejś ś. indywidualnej. Mówi się, na przykład o ś. narodowej jako poczuciu przynależności jednostki do narodu; ś. hist. oznaczającej zespół wyobrażeń odnoszących się do przeszłości, z którą się jednostka utożsamia (na przykład tradycją, wydarzeniami i postaciami hist.); ś. polit. dot. poglądów, wiedzy, wartości i ocen nt. faktów, zjawisk i mechanizmów życia polit. pozwalających orientować się osobie (ekipie) w rzeczywistości polit

Czym jest świadomość znaczenie w Słownik S .