świadek koronny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Koronny Świadek

Definicja Świadek Koronny: osoba podejrzana
o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej ekipie, która została dopuszczona do składania zeznań w charakterze świadka i oczekuje niekaralności i ochrony osobistej. By osoba taka została uznana za ś.k., musi spełnić łącznie dwa warunki: 1) do chwili wniesienia aktu oskarżenia do sądu zobowiązana jest przekazać wiadomości, które mogą przyczynić się do ujawnienia okoliczności przestępstwa, wykrycia pozostałych sprawców, ujawnienia dalszych przestępstw albo im zapobieżenia; 2) zobowiąże się do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań dotyczących osób uczestniczących w przestępstwie i okoliczności z nim związanych. Ponadto może być uznana za ś.k. osoba podejrzana, która zobowiąże się do zwrotu korzyści majątkowych odniesionych z przestępstwa i naprawienia wyrządzonej nim szkody. W wypadku, gdy życie albo zdrowie ś.k. i najbliższej dla niego osoby mogą być zagrożone ze strony pozostałych członków ekipy przestępczej, przysługuje im prawo do ochrony osobistej. Mogą także dostać pomoc w dziedzinie zmiany miejsca pobytu albo pracy, a nawet otrzymać nowe dokumenty osobiste
w tym i paszporty

Czym jest świadek koronny znaczenie w Słownik S .