świadczenia społeczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczne Świadczenia

Definicja Świadczenia Społeczne: świadczenia pieniężne przekazywane osobom fizycznym, które spełniły określone warunki. Ś.s. są wypłacane z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia chorobowego, ubezpieczenia wypadkowego albo ubezpieczenia rodzinnego. Koordynacją i nadzorem wypłacania ś.s. zajmuje się ZUS. Zobacz także emerytura

Czym jest świadczenia społeczne znaczenie w Słownik S .