substytucja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Substytucja

Definicja Substytucja: wzajemne zastępowanie się dóbr albo usług w zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych
i konsumpcyjnych. Występuje, gdy przynajmniej dwa dobra albo dwie usługi mające podobne właściwości, mogą służyć do zaspokojenia tej samej potrzeby. Mówimy wtedy, Iż dane dobra albo usługi są wobec siebie substytucyjne

Czym jest substytucja znaczenie w Słownik S .