struktura społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczna Struktura

Definicja Struktura Społeczna: w najprostszym rozumieniu s.s. związana jest ze statystycznym podziałem z racji na: płeć, miejsce zamieszkania, kategorie zawodowe. W socjologii s.s. ustalana jest jako układ wzajemnych stosunku przedmiotów, z których złożona jest społeczeństwo. Odznacza się normalnie następujące przedmioty s.s.: strukturę klasową ( klasy społ.); strukturę warstwową ( stratyfikacja socjalna); strukturę zawodową (kategorie zawodowe); strukturę demograficzną (podział wg płci, wieku, miejsca zamieszkania). W s.s. współcz. społ. odznacza się: a) mikrostrukturę - układ pozycji i ról socjalnych członków danej ekipy i małych grup wchodzących w skład większych zbiorowości (na przykład wspólnoty rodzinne, społeczności lokalne, kręgi rówieśnicze, towarzyskie), opartych na więzach osobistych; b) makrostrukturę - układ klas i warstw społ., grup społ.-zawod. społeczności terytorialnych. W badaniach nauk. najczęstszym obiektem studiów są podziały klasowo-warstwowe i struktura zawod. Definicja s.s. w naukach społ. jest fundamentalną kategorią wykorzystywaną wyjaśnieniu funkcjonowania społ. i zachowań jednostek

Czym jest struktura społeczna znaczenie w Słownik S .