stowarzyszenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stowarzyszenie

Definicja Stowarzyszenie: dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania s. jest zagwarantowana w Konstytucji RP. S. samodzielnie ustala własne cele, program działania, strukturę organizacyjną; własną działalność opiera na pracy społ. członków. Posiada osobowość prawną. S. może założyć przynajmniej 150 osób, które uchwalą statut i wybiorą komitet założycielski. Rejestracji s. dokonuje sąd woj., może on jednak odmówić zarejestrowania, jeśli nie spełnia ono warunków przewidzianych w ustawie. Do s. mogą należeć małoletni poniżej 16 lat (za zgodą rodziców albo prawnych opiekunów). Uproszczoną metodą jest s. zwyczajne, nie posiadające osobowości prawnej, mogą je założyć 3 osoby; nie może jednak ono prowadzić działalności gosp. Wolność tworzenia i działania s. to jedno z fundamentalnych praw i wolności obywatelskich. Stanowi również słowo kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Centralną organizacją s. międzynar. jest Unia Międzynar. Stowarzyszeń założona w 1949 z siedzibą
w Brukseli. Jednym z takich s. jest Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej.zobacz także osoba prawna

Czym jest stowarzyszenie znaczenie w Słownik S .