stosunki międzynarodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowe Stosunki

Definicja Stosunki Międzynarodowe: 1. ogół oddziaływań, stosunku, powiązań pomiędzy podmiotami polityki funkcjonującymi
w środowisku międzynarodowym. S.m. są utrzymywane poprzez takich uczestników państwa, jak: narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ruchy i organizacje społ. i polit., na przykład rel., kościoły, partie, także jednostki. Rozwijają się w sferze polityki, gospodarki, kult., edukacji, kontaktów międzyludzkich. Ich specjalny charakter wynika z faktu, że w środowisku międzynar. występuje wielość równorzędnych władz i ośrodków o tym samym stopniu suwerenności. Zachodzące
w nim mechanizmy są żywiołowe, najczęściej niezorganizowane. Aktualnie następuje intensyfikacja s. m. związana z rosnącą współzależnością krajów, globalnymi problemami, postępem integracji, czego efektem jest wyższy stopień zorganizowania s.m., zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogólnoświatowym; 2. gałąź wiedzy, a więc edukacja o s.m., wyodrębniająca się z innych dyscyplin od czasów I wojny świat., w pełni rozwinięta jako wiedza akademicka po II wojnie świat

Czym jest stosunki międzynarodowe znaczenie w Słownik S .