stosunki konsularne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konsularne Stosunki

Definicja Stosunki Konsularne: urzędowe relacje pomiędzy dwoma krajami utrzymywane dzięki specjalnie wyznaczonych do tego urzędników konsulów. Ich prawną podstawę wyznacza współcz. konwencja wiedeńska z 1963 i konwencje wielostronne i dwustronne, prawo wewn. i zwyczajowe. Spełniają one określone funkcje, do których należy najogólniej ochrona interesów państwa i jego obywateli na terenie państwa przyjmującego. Mieści się w tym popieranie rozwoju stosunków gosp., kult., kontaktów międzyludzkich, zbieranie w sposób legalny informacji o sytuacji w kraju pobytu i składanie z tego raportów, wystawianie paszportów i wiz, udzielanie pomocy własnym obywatelom, wypełnianie roli urzędu notarialnego i stanu cywilnego, reprezentowanie obywateli przed sądem i innymi władzami, nadzór
i kontrola i pomoc dla własnej floty powietrznej, rzecznej i morskiej. S.k. uzupełniają relacje dyplomatyczne

Czym jest stosunki konsularne znaczenie w Słownik S .