stereotyp co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stereotyp

Definicja Stereotyp: funkcjonujący w świadomości społ. uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup socjalnych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem. Definicja to wprowadził do socjologii W. Lippmann. Wg niego s. to cząstkowy, jednostkowy i w pierwszej kolejności schematyczny obraz, który powstaje w umyśle człowieka, odnoszący się do jakiegoś faktu albo zjawiska społ. S. jako wytwory kulturowe zostają jednostce narzucone i z góry podsuwają mu sposób widzenia ustalonych faktów i zjawisk społ. Przeważnie s. budowane są odnosząc się do grup etnicznych (na przykład s. pracowitych Niemców, spokojnych Anglików), zawodowych (na przykład mądrego profesora, zorganizowanego menadżera), klasowego (na przykład s. ciemnego chłopa, miękkiego inteligenta) albo związanych z określoną płcią (na przykład s. delikatnej kobiety). S. powstaje
w skutku bezrefleksyjnego przyjmowania recenzji rozpowszechnionych w danym środowisku; gdyż przekazywane treści są zawsze zabarwione ocenami i emocjami, skutkuje to, Iż s. jest przekaźnikiem zarówno społ. sympatii i aprobaty, jak i uprzedzeń, dezaprobaty albo antypatii. S. przeważnie przyswajany jest w dzieciństwie, z tego względu jest b. trwały
i odporny na zmianę nawet nawet rzeczowej argumentacji i sprzecznych z nim doświadczeń. S. pełni istotną funkcję
w praktyce polit., pozwala gdyż na dokonanie podziału: "my" - "oni", który kształtuje poczucie identyfikacji polit. powstałej wskutek funkcjonowania opozycji ekipy własnej ("my") i ekipy obcej ("oni"). Także w propagandzie użytkowane są s., zamazujące rzeczywistość przez wykorzystywanie etykiet i schematów, na przykład Unia Wolności ustala się w prasie jako partia wolności

Czym jest stereotyp znaczenie w Słownik S .