stany zjednoczone ameryki co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ameryki Zjednoczone Stany

Definicja Stany Zjednoczone Ameryki: Waszyngton. Rep. federacyjna ( Stanów Zjednoczonych mechanizm polityczny), złożona z 50 stanów i dystryktu stołecznego - Kolumbii. USA od początku XX w. stały się pierwszą potęgą przemysłową, handlową, a w dalszym ciągu technologiczną świata i utrzymują tę pozycję dotychczas, aczkolwiek wyrosła im konkurencja w formie Japonii, Niemiec. Z poważnych nawet problemów i kryzysów gosp. (prohibicja i jej konsekwencje społ. w formie rozbudowanej przestępczości zorganizowanej, ogromny kryzys lat 20. i 30., załamanie gosp. w latach 80.) umiały wyjść, pozostając mocarstwem. O ich supermocarstwowej roli w momencie po
II wojnie zadecydowała zmiana polityki zagr. z izolacjonizmu na globalizm, dysponowanie bronią jądrową i możność przewodzenia Zach. w konflikcie ze Wsch. zarówno dzięki potędze wojsk., jak i gosp. Były jednym z głównych artystów mechanizmu powojennego opartego na jałtańsko-poczdamskim ładzie i ONZ, w wymiarze regionalnego bezpieczeństwa NATO. Najpoważniejsze problemy w polityce zagr., mające także reperkusje wewn. to wietnamska wojna, kubański konflikt. Kryzysy wewnątrzpolityczne były spowodowane poprzez afery typu Watergate, Iran-contras. Do końca lat 60. nadzwyczajnie ważna była także sprawa dyskryminacji rasowej czarnej ludności USA, rozwiązana między innymi dzięki roli, jaką odegrał M.L. King. W latach 90. po upadku ZSRR i w obliczu słabości Rosji przejęły czołową rolę w budowie nowego ładu międzynarodowego, aczkolwiek nie hegemoniczną. Ułatwiło im tę pozycję wyjście z kryzysu gosp. i ponowny bardzo błyskawiczny i stabilny postęp gosp. Pozostają one nadal aktywne w obszarze Europy, aczkolwiek jednocześnie zintensyfikowały działania na terytorium Pacyfiku, inicjując mechanizmy integr. Start na ich własnym kontynencie dała NAFTA, lecz wolny rynek jest celem obu Ame-
ryk ( FTAA) i Azji i Pacyfiku ( APEC). Odmienna, oparta na współpracy a nie przewodzeniu czy neokolonializmie koncepcja w polityce wobec państw latynoamer., azjat., a także afryk. może sprzyjać postępowi i stabilizacji polit. w takich regionach, przełamała z kolei już w sposób widoczny mocne dotąd antyamerykańskie nastroje. Problemem pozostają relacje z państwami islamu i zachowanie równowagi i współpracy w stosunkach z Chinami i Rosją. Decyzji także wymaga stopień zaangażowania w rozwiązywanie konfliktów międzynar., na przykład na Bałkanach. Kontrowersyjny pozostaje także wpływ USA, określany mianem imperializmu, na ład informacyjny i kult. w świecie. Zobacz także Kissinger Henry, Reagan Ronald, Roosevelt Franklin Delano

Czym jest Stany Zjednoczone Ameryki znaczenie w Słownik S .