stan wyjątkowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyjątkowy Stan

Definicja Stan Wyjątkowy: organizacja prawa wewn. użytkowana w przypadku wewn. zagrożenia państwa. W Polsce Konstytucja RP stanowi, Iż w wypadku zagrożenia konst. ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli albo porządku publicznego Prezydent RP na wniosek Porady Ministrów może wprowadzić na określony czas (nie dłuższy niż 90 dni) s.w. na całym terytorium państwie albo na jego części. Przedłużenie s.w. może nastąpić raz, za zgodą Sejmu i nie na dłużej niż 60 dni. S.w. wprowadza prez. na mocy rozporządzenia. Zobacz także stany nadzwyczajne

Czym jest stan wyjątkowy znaczenie w Słownik S .