stan wojny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wojny Stan

Definicja Stan Wojny: organizacja prawna ze sfery stosunków zewn., o charakterze międzynar., mająca określone konsekwencje w relacji do obcych krajów. Konsekwencją proklamowania s.w. jest zwykle wprowadzenie wewn. państwa stanu wojennego. W Polsce s.w. uchwala Sejm jedynie w przypadku zbrojnej napaści w regionie RP albo gdy z umów międzynar. wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeśli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o s.w. decyduje Prezydent RP

Czym jest stan wojny znaczenie w Słownik S .