stalin józef wsarionowicz co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Stalin Józef Wissarionowicz, właśc. Iosif Dżugaszwili

Definicja Stalin Józef Wissarionowicz, Właśc. Iosif Dżugaszwili: rewol. działacz komunist., ideolog, dyktator ZSRR, Gruzin. Uczęszczał do seminarium duchownego w Tyfilisie (aktualnie Tbilisi), skąd w 1898 usunięty za kontakty z socjaldemokracją. Kilkakrotnie aresztowany i zsyłany na Syberię. W 1917 przybył do Piotrogrodu i uczestniczył w rewolucji październikowej. W latach 1917-22 członek Porady Komisarzy Ludowych (rząd). W 1922 wybrany na sekretarza generalnego partii komunist., funkcję tę pełnił do końca życia. Po Zgonu
W. Lenina, stając się niekwestionowanym przywódcą partii i państwa, wprowadza mechanizm własnej dyktatury ( stalinizm); od 1934 przeprowadza akcję masowego terroru (likwiduje elity partyjno-krajów. i kadrę dowódczą w wojsku), co w praktyce oznaczało wzmocnienie totalitarnego ( totalitaryzm), ludobójczego ( ludobójstwo) mechanizmu rządów. Po zawarciu sojuszu z III Rzeszą dokonał inwazji na Polskę (17 IX 1939); jest odpowiedzialny za wymordowanie polskich oficerów - jeńców wojennych (Katyń). Po niem. inwazji na ZSRR zostaje w 1941 szefem Państwowego Komitetu Obrony, głównodowodzącym sił zbrojnych; dostał także tytuł marszałka,
a w 1945 - generalissimusa. Od 1943 uczestniczył w kształtowaniu powojennego ładu w Europie, brał udział w konferencji w Teheranie (1943), Jałcie i Poczdamie (1945). Po wojnie aż do swojej Zgonu nadal prowadził politykę terroru w ZSRR i efektywnie dążył do jego rozciągnięcia na państwa Europy Środkowej i Wschodniej, którym narzucił sowiecki schemat ustrojowy i zależność ideol., polit. i ekon. Po Zgonu S. rozpoczęto powierzchowną destalinizację (między innymi skrytykowano sposoby sprawowania poprzez niego władzy i kult jednostki), służyć jednak ona miała umocnieniu rządów partyjnej nomenklatury i naprawdę wybrane przedmioty stalinizmu przetrwały do upadku KPZR i ZSRR

Czym jest Stalin Józef Wissarionowicz znaczenie w Słownik S .