środowko społeczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczne Środowisko

Definicja Środowisko Społeczne: ogół warunków stworzonych wskutek społ. współżycia
i współdziałania ludzi, które decydują
o kształtowaniu się postaw i zachowań jednostki w danym społ. Ś.s. obejmuje między innymi przyjęte w danej ekipie socjalnej, reguły i normy zachowania, poglądy i wyobrażenia, mechanizm wartości i ocen moralnych, oczekiwania powiązane z pełnionymi rolami społecznymi; a również warunki społ.-ekon. i polit., relacje narodowośckowe, metody i stopień wytwarzania i zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych, więzi socjalne. Ś.s., zwł. takie jego przedmioty jak szkoła, rodzina, środowisko lokalne, ekipy rówieśnicze, ma współdecydujący wpływ na wychowanie człowieka

Czym jest środowisko społeczne znaczenie w Słownik S .