środowko międzynarodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowe Środowisko

Definicja Środowisko Międzynarodowe: środowisko polit., gdzie rozwijają się relacje międzynar. Charakteryzuje się specyficznymi cechami, takimi jak: poliarchizm, a więc rządy wielu podmiotów międzynarodowych; pluralizm, a więc istnienie wielu suwerennych krajów różniących się pod względem polit., gosp., cywilizacyjnym, kult.; złożoność i żywiołowość (nietrwałość, przypadkowość, nieformalność) wzajemnych stosunku między uczestnikami stosunków międzynarodowych

Czym jest środowisko międzynarodowe znaczenie w Słownik S .