środowko człowieka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Człowieka Środowisko

Definicja Środowisko Człowieka: fizyczne i biologiczne otoczenie człowieka, zarówno naturalne, jak także będące rezultatem jego działalności. Złożona jest na nie: biosfera (litosfera, hydrosfera i atmosfera), fauna i flora, kopaliny, wytwory materialne
i kult. To jest mechanizm wzajemnie powiązany, czyli konsekwencje destrukcyjnej aktywności ludzkiej przejawiają się na różnych płaszczyznach i są trudne do opanowania. Ochronie muszą zatem podlegać wszystkie ekosystemy i każdy z ich przedmiotów

Czym jest środowisko człowieka znaczenie w Słownik S .