środki obrotowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obrotowe Środki

Definicja Środki Obrotowe: składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa ulegające całkowitemu zużyciu w czasie jednego cyklu produkcyjnego. Znaczy to, Iż zostają one wykorzystane w konsumpcji (na przykład energia na wytworzenie danego dobra) albo zostają przetworzone na dobra i usługi (na przykład surowce). Ś.o. dzieli się na materialne, na przykład zapasy materiałowe, towary gotowe i niematerialne, na przykład środki finansowe przedsiębiorstwa

Czym jest środki obrotowe znaczenie w Słownik S .