sprawiedliwość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sprawiedliwość

Definicja Sprawiedliwość: termin o wieloznacznej treści, rozumiany jako cecha czyjegoś postępowania, która bazuje na tym, Iż wszystkie osoby należące do tej samej kategorii (na przykład uczniowie) są traktowani i oceniani w jednakowy sposób. S. uznaje się także za jedną z głównych (w okolicy równości i wolności) społ. wartości ( aksjologia). We współżyciu ludzi s. traktowana jest jako zasada moralna, domagająca się szacunku dla poszanowania prawa i praw innych ludzi. W prawie s. to cecha wyrokowania, polegająca na wydawaniu, zgodnych z przepisami prawa, jednakowych orzeczeń w kwestiach podobnych albo zbliżonych. W sferze polityki s. występuje w znaczeniu s. społ. i jest utożsamiana lub z stosownym podziałem dóbr materialnych (jest to wg ustalonych zasad procedur i mierników), lub znaczy równość szans i uprawnień obywateli wobec prawa (z wyjątkiem ich pochodzenia, majątku, umiejętności itp). Idea s. społ. była mocno akcentowana poprzez doktryny rewol. ( socjalizm) bądź reformatorskie ( socjaldemokracja). W doktrynach liberalnych ( liberalizm) i konserwatywnych ( konserwatyzm) s. społ. raczej się kwestionuje (uznając za znamię kolektywizmu), kładąc nacisk na indywidualistycznie rozumianą s. jako powszechną zasadę moralną i prawną

Czym jest sprawiedliwość znaczenie w Słownik S .