spory międzynarodowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowe Spory

Definicja Spory Międzynarodowe: termin międzynar. określający sprzeczności pomiędzy krajami. S.m. mogą być tak ogromne, że zagraża pokojowi międzynar., dlatego we współcz. prawie międzynar. przyjęto zasadę pokojowego rozstrzygania sporów. Odznacza się także duży polit. (rezultat zderzenia interesów polit., racji stanu) i prawne (inna wykładnia umowy, prawa międzynar., ustalanie faktu jego pogwałcenia, rodzaju odszkodowania). Istnienie s.m. mogą stwierdzić poszczególne państwa i powołane do tego organy międzynar., na przykład Porada Bezpieczeństwa, Zebranie Ogólne ONZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Czym jest spory międzynarodowe znaczenie w Słownik S .