spółka udziałem zagranicznym co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy spółka z udziałem zagranicznym

Definicja Spółka Z Udziałem Zagranicznym: firma, gdzie przynajmniej jeden z udziałowców nie jest obywatelem pol. Aktualnie pol. prawo dopuszcza prowadzenie działalności z udziałem kapitału zagr. jedynie w spółkach z o.o. i w spółkach akcyjnych. By założyć s. z u.z. nie potrzeba ?Xadnych szczególnych zezwoleń poza pewnymi dziedzinami gospodarki, gdzie jest wymagane zezwolenie min. przekształceń własnościowych, na przykład kierowanie portami morskimi, lotniczymi, pośrednictwo i obrót nieruchomościami

Czym jest spółka z udziałem zagranicznym znaczenie w Słownik S .