społeczna gospodarka rynkowa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rynkowa Gospodarka Społeczna

Definicja Społeczna Gospodarka Rynkowa: forma gospodarki, która rozwinęła się w Niemczech Zach., stanowi połączenie gospodarki rynkowej ( gospodarka)
i dużego zabezpieczenia socjalnego pracowników. Do głownych zasad s.g.r. należą takie działania polityki gosp., które nie zagrażają celom o charakterze ogólnospoł., takie zabezpieczenia społeczne, by zmniejszyć ryzyko straty środków do życia poprzez obywateli i taka polityka społ., która w czasie realizacji celów społ. dba o wydajność w gospodarce. Bezpośrednim celem s.g.r. jest zapewnienie pełnego zatrudnienia siły roboczej, wspieranie regionalnej mobilności siły roboczej (walka z bezrobociem strukturalnym), ochrona pracy poprzez regulację relacji pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, poprawa na rzecz podziału dochodu narodowego. By zrealizować te cele, kraj podejmuje nas-tępujące działania: określa płacę min., wysokie podatki przy zapewnieniu całościowej ochrony społecznej (ubezpieczenie społ., zwrot wydatków leczenia i tak dalej), niskie ceny na artykuły pierwszej potrzeby (polityka subwencji wobec producenta), wspiera kupowanie poprzez pracowników udziałów w przedsiębiorstwach, gdzie pracują, a również rozwija szkolnictwo publiczne na wysokim poziomie i tak dalej Niemcy Zach. prowadząc poprzez lata taką politykę, doprowadziły do szybkiego rozwoju gosp., zachowując sporą ochronę społeczną. Mechanizm, ten rozpoczął się jednak załamywać po zjednoczeniu z racji na różnice w rozwoju gosp. obu części Niemiec

Czym jest społeczna gospodarka rynkowa znaczenie w Słownik S .