społeczna doktryna kościoła co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy społeczna doktryna Kościoła katolickiego

Definicja Społeczna Doktryna Kościoła Katolickiego: wyodrębniona z całokształtu doktryny i teologii katol. w XIX w. i wyrażana publicznie w poświęconych zagadnieniom społ.-polit. encyklikach papieskich. Pierwsza z nich, Rerum novarum (Rzeczy nowe) ogłoszona poprzez Leona XIII w 1891, świadczy o dostrzeżeniu poprzez Kościół katolicki kapitalizmu i jego społ. konsekwencji, sytuacji burżuazji i położenia robotników. Kolejne, szczególnie od pontyfikatu Jana XXIII, wskazywały na ewolucję doktryny społ.-polit. Kościoła i na zwiększające się zainteresowanie sytuacją w świecie, zjawiskami i procesami, gdzie uczestniczą także wierni. Do w najwyższym stopniu znanych, wprowadzających rewolucyjne zmiany w wykładni społ.-polit. należały encykliki Jana XXIII - Mater et Magistra (Matka i Mistrzyni) z 1961, Pacem in terris (Pokój na Ziemi) z 1963, wyrażające ducha Soboru Watykańskiego II. Papież adresował je do wszystkich ludzi dobrej woli, co oznaczało podjęcie dialogu z ludźmi innych wyznań a również niewierzącymi. Kościół nie tylko wyrażał zainteresowanie problemami biedy, niesprawiedliwości w świecie, lecz także deklarował własne poparcie dla działań mogących polepszyć sytuację, sprzyjać rozwiązywaniu konfliktów i zachęcał wiernych do takiej aktywności. Sprawa niezgody na ucisk i niesprawiedliwość społ. pojawiła się jeszcze silniej w encyklice Pawła VI Populorum progressio (postęp ludów)
z 1967. Także otwierające pontyfikat Jana Pawła II Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) z 1979 i Laborem exercens (O pracy ludzkiej) z 1981 skupiały uwagę na egzystencjalnych problemach człowieka, wskazując rolę Kościoła w zmienianiu tej sytuacji. Cały pontyfikat tego ostatniego papieża jest wyraźnie podporządkowany postępowi aktywności społ. i polit. Kościoła, co wyraża się nie tylko w kształtowaniu myśli, lecz i inicjowaniu przedsięwzięć popularyzujących doktrynę przez wizyty papieża we wszystkich państwach świata. Od lat 80. rozwinął się także bardziej radykalny kierunek w myśli społ. Kościoła zwany teologią wyzwolenia. Oficjalna doktryna społ. kształtowała się więc w opozycji i konkurencji do niego, co częściowo sprzyjało jej radykalizacji w głoszeniu poglądów sprawiedliwości społ. i wolności. Charakterystyczne dla współcz. s.d.K. jest jej wiązanie z elementarnymi wartościami chrześcijańskimi i niezbędnością ponownej ewangelizacji jako najlepszej drogi do uzyskania pokoju i rozwoju w świecie. W najwyższym stopniu tradycyjnie odnosi się s.d.K. do modelu życia społ., do roli kobiet i sfer życia prywatnego, akcentując pierwszeństwo rodziny przed aktywnością zawodową. Zobacz także katolicka edukacja socjalna

Czym jest społeczna doktryna Kościoła znaczenie w Słownik S .