społeczeństwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Społeczeństwo

Definicja Społeczeństwo: zbiorowość stanowiąca pewien wyraźnie wyodrębniony, wewn. zorganizowany i zamknięty układ integrujący mniejsze społeczności (na przykład ekipy, warstwy społ.) i zbiorowości wchodzące w jego skład. W publicystyce i mowie potocznej termin s. znaczy przeważnie ogół mieszkańców danego państwie albo części jego terytorium bądź także wszystkie formy życia zbiorowego, które są poza organizacją państwową. Z racji na ważną dla danego s. cechę mówimy na przykład o s. feudalnym, s. przemysłowym, s. otwartym, s. obywatelskim

Czym jest społeczeństwo znaczenie w Słownik S .