informacyjne społeczeństwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Informacyjne Społeczeństwo

Definicja Społeczeństwo Informacyjne: nowy typ społ., kształtujący się w państwach postindustrialnych, gdzie postęp technologii osiągnął najszybsze tempo. W s.i. kierowanie wiadomością, jej jakość, prędkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Definicja pojawiło się w latach 70. w pracach jap. i amer. uczonych i było odzwierciedleniem rzeczywistości ich państw, gdzie istniała tak zwany gospodarka informacyjna (50% Produktu Krajowego Brutto powstaje w obrębie szeroko rozumianego sektora informacyjnego, przewarzająca część siły roboczej to pracownicy informacyjni). Społ. staje się s.i., gdy osiąga stopień rozwoju wymagający stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji i wytwarza multimedialną strukturę temu wykorzystywaną - telekomunikacyjną opartą na światłowodowych infostradach. Ustalone poprzez państwa G-7 (1995) i UE (1993) zasady odnoszące się do s.i. to: powszechny dostęp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sieć, a więc nieskrępowany dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, umiejętność wzajemnego łączenia się i przetwarzania danych, kompatybilność i umiejętność współpracy wszelkiej techniki umożliwiająca pełen kontakt bezwzględnie na miejsce pobytu ludzi, powstanie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie. Pojawienie się s.i. może oznaczać więc nowy podział świata i zróżnicowanie społ., niemożliwe do przezwyciężenia bez potężnych inwestycji w infrastrukturę i oświatę, za czym będą szły pogłębiające się różnice cywilizacyjne
i gosp. Polska z początkiem lat 90. wykazywała cechy społ. przedinformacyjnego i fundamentem osiągnięcia etapy s.i. jest rozbudowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej obejmującej wszystkich mieszkańców państwie i przygotowanie społ. do pełnego zastosowania możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji

Czym jest społeczeństwo informacyjne znaczenie w Słownik S .

Co znaczy Stagflacja:
Porównanie się wysoką stopą bezrobocia i wysoką inflacją przy niskim poziomie aktywności gosp. Odmiennie - zdarzenie występowania w gospodarce tendencji do stagnacji albo recesji przy jednoczesnym utrzymywaniu społeczeństwo informacyjne co znaczy.
Krzyżówka Smith Adam:
Dlaczego podwaliny pod ekonomię klasyczną. Główne dzieło - Badania nad naturą i powodami bogactwa narodów. S. postrzegał rynek jako sposób nawiązywania współpracy pomiędzy obcymi ludźmi. Uważano wtedy, Iż w społeczeństwo informacyjne krzyżówka.
Co to jest Senator:
Jak lepiej drugiej izby parlamentu (na przykład w stanach zjednoczonych ameryki, Francji, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce); 2. w Polsce członek Senatu RP. S. może zostać obywatel RP mający prawo wybierania społeczeństwo informacyjne co to jest.
Słownik Sejmik Samorządowy:
Kiedy wspólna reprezentacja wszystkich gmin z terenu województwa. Złożona jest z delegatów wybranych poprzez porady gmin spośród radnych. Organami s.s. są prezydium (przewodniczący, 2 zastępców i 6 społeczeństwo informacyjne słownik.
  • Dodano:
  • Autor: