spółdzielnia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Spółdzielnia

Definicja Spółdzielnia: dobrowolny związek dowolnej liczby członków kierujący samodzielną działalność gospodarczą, prowadzący się potrzebami członków s. Organami s. są walne zebranie, porada nadzorcza, zarząd. Udział w dochodzie s. nie jest określony wkładem majątkowym, ale nakładem pracy.
W przypadku likwidacji s. jej dorobek nie jest rozdzielany pośród jej członków, ale stawiany do dyspozycji publicznej. Każda s. kieruje się celami i zasadami funkcjonowania zapisanymi w statucie

Czym jest spółdzielnia znaczenie w Słownik S .