spencer herbert co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Herbert Spencer

Definicja Spencer Herbert: z angielskiego: filozof i socjolog, kluczowy teoretyk determinizmu społecznego. Uważał, Iż prawa ewolucji determinują kształt organizacji społeczeństwa i państwa. Dowodził, Iż walka o byt ustala fundamentalną prawidłowość rozwoju gatunków,
w tym w pierwszej kolejności człowieka. Z tego względu kraj powinno sprzyjać postępowi mocnych indywidualności odpowiednio z prawem przetrwania najmocniejszych. Na tej podstawie sformułował szereg wniosków, wyliczając, czego kraj czynić nie powinno: 1. ingerować w ekonomikę - naruszałoby to wolność jednostki; 2. tworzyć Kościoła państwowego - obywatele pozbawieni byliby możliwości wyboru wiary; 3. pomagać biednym - niezgodne byłoby to z prawem doboru naturalnego. Nędza i niepowodzenia wg S. to kary natury za lenistwo, brak przedsiębiorczości i niewiedzę. Dlatego w interesie społ. jest eliminowanie najsłabszych. S. pochwalał ustrój liberalistyczny, który uważał za w najwyższym stopniu najlepszy, gdyż sprzyja wyzwalaniu aktywności jednostki. Poglądy S. dotyczące wolności jednostki i jego niechęć do scentralizowanego państwa zdobyły wielu zwolenników pośród mieszczan w Europie i Ameryce na przeł. XIX i XX w

Czym jest Spencer Herbert znaczenie w Słownik S .