spadek co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Spadek

Definicja Spadek: ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej (spadkodawcy), które z chwilą jej Zgonu przechodzą
wskutek dziedziczenia na jedną albo kilka osób. Do s. nie należą prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, które z chwilą jego Zgonu gasną (na przykład prawo do dożywotniej renty, zobowiązanie rzemieślnika do naprawy auta), a również prawa i wymagania przechodzące na oznaczone osoby, niezależnie czy są one spadkobiercami (na przykład korzystanie
z mieszkania przechodzi na małżonka
i inne bliskie osoby spadkodawcy). Wyłączenie ze s. ustalonych praw i obowiązków może nastąpić opierając się na woli spadkodawcy (na przykład wkład oszczędnościowy przechodzi na osobę wskazaną w pisemnym oświadczeniu złożonym
w banku). Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, klasyfikuje ono przejście praw majątkowych osoby zmarłej na oznaczone osoby

Czym jest spadek znaczenie w Słownik S .