sondaż co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sondaż

Definicja Sondaż: metoda badania recenzji publicznej przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety albo wywiadu. S. bazuje na zbieraniu danych dot. na przykład recenzji, oczekiwań, postaw czy motywów poprzez zadawanie pytań osobom wchodzącym
w skład prób reprezentatywnych dla całej populacji

Czym jest sondaż znaczenie w Słownik S .