socjotechnika co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Socjotechnika

Definicja Socjotechnika: ogół metod, środków
i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach albo zachowaniach społ., na przykład wpływ (pozytywne albo niekorzystne) nauczyciela na uczniów, wpływ reklamy na jednostkowe albo społ. zachowania konsumpcyjne. Działania s. stanowią także jeden ze środków walki o władzę, rozwiązywania konfliktów socjalnych, komunikacji socjalnej i tym podobne Fundamentalne sposoby socjotechniczne to na przykład perswazja, manipulacja, intensyfikacja lęku. Klasycznym dziełem dotyczącym wykorzystania s. w sprawowaniu władzy jest dzieło N. Machiavellego Książę. W praktyce oddziaływania socjotechniczne kierowane są zarówno na emocje (strach, współczucie, miłość), jak i na intelekt (prezentacja danych statystycznych, powoływanie się na badania i autorytety naukowe). S. ustalana jest także jako inżynieria społ

Czym jest socjotechnika znaczenie w Słownik S .