socjologia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Socjologia

Definicja Socjologia: w najszerszym znaczeniu edukacja o społ. Za jej twórcę uważany jest franc. myśliciel A. Comte (1798-1857). Nazwa s. upowszechniła się w 2 poł. XIX w. Dopiero jednak w XX w. s. przeobraziła się z edukacji o społ. jako całości, w naukę podejmującą szczegółowe badania empiryczne dot. na przykład rodziny, religii, prawa, edukacji, wsi, wychowania. Współcz. s. zajmuje się raczej badaniem różnorodnych zbiorowości społ., w szczególności ich powstaniem, rozpadem
i strukturą i zachodzącymi w nich zmianami i przekształceniami. Obiektem zainteresowania s. są zatem: zbiorowości społ. (na przykład ekipy, warstwy i klasy społ., zbiorowości etniczne i terytorialne); instytucje społ. (na przykład organizacje i stowarzyszenia gosp., kult., polit.); mechanizmy i zjawiska masowe (na przykład powiązane z ruchliwością społ., industrializacją, urbanizacją i alkoholizmem). W politologii jedną z dyscyplin pomocniczych jest s. stosunków polit., która zajmuje się badaniem między innymi mechanizmów sprawowania władzy politycznej, funkcjonowania partii politycznej, ruchu społeczno-politycznego i państwa, a również takimi zagadnieniami, jak świadomość polit. ( świadomość), zachowania politycznego czy międzynar. relacje polit

Czym jest socjologia znaczenie w Słownik S .