sobór watykański co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ii Watykański Sobór

Definicja Sobór Watykański Ii: zwołany poprzez Jana XXIII w 1962, zakończył się za pontyfikatu Pawła VI w 1965. Jego efektem były 4 konstytucje, 9 dekretów
i 3 deklaracje. Uważany za przełomowy w historii Kościoła z racji na podniesienie na nim kwestii rel., społ. i polit, w nowatorski sposób. SW II umożliwił ekumenizm, dopuszczając sposobność dialogu pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, lecz także otwierając się na niechrześcijańskie religie. Konstytucja Gaudium et Spes (Radość i nadzieja) dot. miejsca i roli Kościoła katol. w świecie współcz., uznawała wojnę za najgorszą zbrodnię, nakazywała tolerancję wobec ludzi reprezentujących inne narody, przekonania i rel., potępiała mechanizmy totalitarne i dyktatorskie, opowiadając się za demokracją liberalną. Wykładnia przyjęta na SW II tworzyła nową koncepcję socjalnej doktryny Kościoła katolickiego, zawartą również w encyklikach Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II

Czym jest Sobór Watykański II znaczenie w Słownik S .