służby specjalne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Specjalne Służby

Definicja Służby Specjalne: instytucje państwa dbające o bezpieczeństwo państwie. Do s.s. należy wywiad i kontrwywiad. Ten pierwszy zajmuje się zdobywaniem sekretnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych krajów. Celem kontrwywiadu jest pokonywanie szpiegostwa, akcji sabotażowych i ochrona tajemnicy państwowej, wojsk. i gosp. i tym podobne przed infiltracją obcego wywiadu.
W krajach demokr. kontrolę nad s.s. sprawuje rząd, a bezpośrednio odpowiedzialni za ich nadzór są premier, a również min. spraw wewn. i obrony. Natomiast parlament uchwala odpowiednie akty prawne określające miejsce i zadania s.s. w strukturach państwa. W celu stałej kontroli nad s.s. parlament powołuje także odpowiednie komisje. W Polsce działa w Sejmie Komisja do spraw Służb Szczególnych. Działalność wywiadowczą prowadzi Wojskowa Służba Informacyjna (WSI), a kontrwywiadowczą Urząd Ochrony Państwa (UOP)

Czym jest służby specjalne znaczenie w Słownik S .