słowacja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Słowacja

Definicja Słowacja: kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, graniczące z Czechami, Polską, Ukrainą, Węgrami, Austrią. Pow. 49 036 km2, ludność
5,5 mln, w tym 10,6% mniejszości węgierskiej. S. wchodziła od XI w. w skład Węgier, a po I wojnie świat. - Czechosłowacji. Fakt nieuwzględnienia poprzez Czechów żądań pełnej autonomii w ramach federacji powodował napięcia
w państwie, zaowocował także opowiedzeniem się Słowaków pod wodzą ks. Tiso za hitlerowskimi Niemcami i utworzeniem satelickiego państwa w okresie II wojny świat. W 1945 S. ponownie stała się częścią Czechosłowacji, jednak dopiero od 1969 struktura federalna tego państwie zaczęła zapewniać równorzędne prawa Słowakom, nie mniej jednak dążenia niepodległościowe były zdecydowanie tłumione. Po aksamitnej rewolucji odżyły one
z nową siłą. Po raz pierwszy publicznie zażądano suwerenności S. na manifestacji w 1991. Słowacka Porada Narodowa
w 1992 przyjęła deklarację suwerenności, a w X 1945 Zebranie Federalne podjęło decyzję o podziale państwa. S. została republiką parlamentarną, oficjalnie w pełni demokr., z zachowanym pluralizmem partyjnym. Równocześnie stanęła
w obliczu poważnych problemów gosp. Jednak najpoważniejszym problemem stała się niestabilność życia polit. i zahamowanie procesu reform demokr. poprzez przychodnia V. Meciara utworzony w 1994. Dodatkowym problemem jest mniejszość węg., tym bardziej dyskryminowana, że u władzy znajduje się Słowacka Partia Narodowa, podnosząca hasła nacjonalistyczne. W rezultacie S., aczkolwiek jej parametry gosp. były dobre, została odrzucona
w AVIS Komisji Europejskiej (1997) jako kandydat do negocjacji w kwestii członkostwa z Unią Europejską. Także nie objęło jej poszerzanie NATO, nie mniej jednak referendum w samej S. wykazało brak zainteresowania jej obywateli tym członkostwem. We IX 1998 w wyborach zwyciężyła koalicja demokr.-socjalit. Premier M. Dziurinda wprowadził do rządu przedstawicieli mniejszości węg., zadeklarował gotowość wstąpienia S. do NATO i UE. S. jest członkiem Ekipy Wyszehradzkiej, CEFTA, Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Porady Europy i ONZ

Czym jest Słowacja znaczenie w Słownik S .