siły zbrojne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Onz Zbrojne Siły

Definicja Siły Zbrojne Onz: status ich został określony w Karcie NZ w związku
z przyznaniem Radzie Bezpieczeństwa prawa do prowadzenia wszelkiego typu akcji wojsk. w przypadku zagrożenia pokoju
i aktów agresji. Wszyscy członkowie ONZ zobowiązali się do oddania do dyspozycji RB swych sił, gdyby zaszła taka konieczność. RB wspólnie z Wojskowym Komitetem Sztabowym, składającym się
z szefów sztabów stałych członków RB, ma za zadanie ustalić w ramach szczególnych porozumień liczebność, plany użycia kontyngentów we wspólnej akcji.
W praktyce prace tego Komitetu zostały zablokowane od momentu rozpoczęcia się zimnej wojny i wykorzystanie akcji zbrojnej odpowiednio z wymaganiami Karty stało się omal niemożliwe. Dlatego stosowano raczej operacje pokojowe ONZ, a jeżeli wykorzystywano siły zbrojne pod flagą ONZ, to przeważnie pod innymi pretekstami - samoobrony, układów regionalnych ( koreański konflikt, wojna w Zatoce Perskiej). W 1964 SZ ONZ zostały oficjalnie zaangażowane w cypryjski konflikt, były także powoływane Doraźne Siły Zbrojne ONZ.
W latach 90., przez wzgląd na zakończeniem konfliktu Wschód-Zachód, pojawiły się projekty zmodyfikowania zasad SZ ONZ. Zobacz także siły szybkiego reagowania

Czym jest Siły Zbrojne ONZ znaczenie w Słownik S .