siły szybkiego reagowania co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Reagowania Szybkiego Siły

Definicja Siły Szybkiego Reagowania: rodzaj wydzielonych sił zbrojnych zdolnych do działania w ekstremalnie trudnych uwarunkowaniach terenowych, opracowanych do walki z każdym przeciwnikiem, dysponujących najnowocześniejszym i mobilnym sprzętem i uzbrojeniem. Pozostają one w stałej gotowości do akcji. Ich idea pojawiła się w latach 70. w stanach zjednoczonych ameryki
i zaowocowała od lat 80. utworzeniem odpowiednich jednostek, gotowych do interwencji w regionach świata ważnych dla interesów amer. i bezpieczeństwa międzynar. Od 2. poł. lat 80. podobne siły tworzyły inne państwa NATO, również Australia, państwa Commonwealth, państwa Zatoki Perskiej, w dalszym ciągu Rosja i państwa bloku radz., Chiny. W 1995 utworzono s.s.r.w ramach NATO

Czym jest siły szybkiego reagowania znaczenie w Słownik S .