sesja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sesja

Definicja Sesja: konferencja, obrady, posiedzenie robocze w jakiejś sprawie. 1. moment, gdzie parlament (albo inny organ państwa) może odbywać swe posiedzenia plenarne (tzn.
z udziałem wszystkich członków) i podejmować decyzje tylko w tym czasie; zwoływane są one wyłącznie w tym celu i w z góry ustalonych terminach. Zasadą jest, Iż otwarcia s. parlamentu dokonuje inny organ (na przykład głowa państwa). W Polsce nie obowiązuje tryb sesyjny, Sejm i Senat RP pracują w tak zwany permanencji, znaczy to, Iż są one zawsze gotowe do zgromadzenia się na posiedzenia plenarne decyzją wewn. organu kierowniczego ( Marszałka Sejmu); 2. s. sądowa, posiedzenie sądu wyznaczone dla rozpoznania ustalonych spraw; 3. na przykład s. Zebrania Ogólnego ONZ, s. rządu itp

Czym jest sesja znaczenie w Słownik S .