sekretarz generalny co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Onz Generalny Sekretarz

Definicja Sekretarz Generalny Onz: urzędnik prowadzący Sekretariatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, wyłącznie przed nią odpowiedzialny. Jedyny wybieralny funkcjonariusz Sekretariatu ONZ. Rekomendacji kandydatowi udziela Porada Bezpieczeństwa, a wyboru dokonuje Zebranie Ogólne na 5 lat. Zwyczajowo przyjęte jest, że pochodzi on
z państwie nie będącego mocarstwem. Jego rola, aczkolwiek początkowo widziana jako adm., okazała się bardzo znacząca polit. Do obowiązków s.g. ONZ należy, poza administracją i zarządzaniem Sekretariatem, reprezentowanie NZ wobec wszystkich krajów i organizacji, utrzymywanie stałych kontaktów z krajami członkowskimi, koordynacja i inspirowanie działań, tworzenie strategii ONZ, poś-rednictwo w sporach międzynar., nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka
i pomocą humanitarną. S.g. ONZ od
I 1997 jest K. Annan

Czym jest sekretarz generalny ONZ znaczenie w Słownik S .