sejmik samorządowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Samorządowy Sejmik

Definicja Sejmik Samorządowy: w Polsce od 1990 wspólna reprezentacja wszystkich gmin z terenu województwa. Złożona jest z delegatów wybranych poprzez porady gmin spośród radnych. Organami s.s. są prezydium (przewodniczący, 2 zastępców i 6 członków) i kolegium odwoławcze, które orzeka w kwestiach odwołań od indywidualnych decyzji wydawanych poprzez wójta albo burmistrza w dziedzinie zadań własnych gmin. Do zad. s.s. należy między innymi ocena działalności gmin i instytucji komunalnych na obszarze woj., upowszechnianie doświadczeń samorządowych, prowadzenie mediacji w kwestiach spornych pomiędzy gminami, wyrażanie recenzji w ważnych kwestiach woj., występowanie z wnioskami o uchylenie zarządzeń wojewody naruszających interesy lokalne. Praktyka lat 90. potwierdziła znaczenie tej instytucji, czego dowodem było powołanie Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Zobacz także samorząd terytorialny

Czym jest sejmik samorządowy znaczenie w Słownik S .