segmentacja rynku co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rynku Segmentacja

Definicja Segmentacja Rynku: mechanizm podziału zakresów działalności przedsiębiorstwa. Można go przeprowadzić, biorąc pod uwagę wytwór albo konsumenta.
Jeśli dokonujemy segmentacji przyjmując za pkt. wyjściowy wytwór, to wyodrębniamy segmenty rynku w zależności od odczuć, reakcji konsumenta na dany wytwór. Z kolei jeśli punktem wyjściowym jest konsument, to następuje pogrupowanie konsumentów o podobnych cechach czy upodobaniach z wyjątkiem produktu. Segmentacja rynku jest integralną częścią marketingu pomocną w ocenie, co należy produkować dla konkretnych, nabywców albo jakie są ich oczekiwania w relacji do produktów. Zobacz także nisza rynkowa

Czym jest segmentacja rynku znaczenie w Słownik S .