satelickie państwo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Państwo Satelickie

Definicja Satelickie Państwo: ustalenie państw, które dobrowolnie albo pod przymusem znajdują się w strefie wpływów innego państwa, mocarstwa. Podporządkowują się jego mniej albo bardziej bezpośrednim decyzjom co do prowadzenia polityki wewn. i zagr., popierają swoją politykę na arenie międzynar. S.p. nazywano państwa popierające faszystowską oś - Niemcy, Włochy, Japonia w okresie II wojny świat. (Węgry, Rumunia). Ustalenie to stosowano również do państw obozu radz

Czym jest satelickie państwo znaczenie w Słownik S .