sankcje co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sankcje

Definicja Sankcje: ustalona w normie prawnej konsekwencja naruszenia prawa (na przykład grzywna, kara ograniczenia wolności).
W relacjach międzynar. istnieją sankcje użytkowane poprzez państwa i poprzez organizacje międzynar. Przeważnie to są środki przymusu nie będące wojną, represalia, retorsje. Sankcje stosuje także Porada Bezpieczeństwa ONZ w przypadku zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, z tym, Iż w Karcie NZ występuje ustalenie "skuteczne środki zbiorowe" i "środki prewencyjne albo środki przymusu"

Czym jest sankcje znaczenie w Słownik S .