sainte lague metoda co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Metoda Lague Sainte

Definicja Sainte-Lague Metoda: jedna z proporcjonalnych metod ( prawo wyborcze) przeliczania głosów na mandaty w parlamencie. Bazuje ona na tym, Iż liczbę istotnych głosów oddanych w okręgu wyborczym na listy partyjne, dzieli się poprzez następne liczby nieparzyste (1, 3, 5, 7, 9, 11 i tak dalej) do momentu, gdy z uzyskanych w ten sposób ilorazów można uszeregować tyle największych liczb, ile jest mandatów do rozdzielenia. Zmodyfikowana S.-L.m. jest różna od oryginalnej wersji jedynie tym, Iż pierwszym dzielnikiem nie jest 1, ale liczba 1,4. Praktycznym skutkiem stosowania tej me-
tody to jest, Iż ogranicza ona nieco,
w porównaniu do sposoby d'Hondta, zdarzenie nadreprezentacji partii sporych. S.-L.m. posługują się państwa skandynawskie, zastosowano ją również w Polsce w wyborach samorządowych w 1990
w gminach ponad 40 tys. mieszkańców

Czym jest Sainte-Lague metoda znaczenie w Słownik S .