wojewódzki co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wojewódzki Sąd

Definicja Sąd Wojewódzki: jednostka orzekająca, wymiaru sprawiedliwości działająca
w systemie sądownictwa powszechnego ( sądy powszechne) obejmująca swym zasięgiem jedno woj. S.w. w pierwszej instancji rozpoznaje między innymi kwestie
o ochronę praw autorskich i praw wynikających z opatentowania wynalazków, rejestracji wzorów użytkowych, znaków towarowych (na przykład Pepsi Cola),
a również kwestie majątkowe, których wartość przekracza 15 tys. zł i karne (zagrożone min. karą 3 lat pozbawienia wolności). Ponadto s.w. rozpoznaje apelację od orzeczeń wydanych poprzez sąd rejonowy. W tym wypadku działa jako sąd II instancji - kontroluje prawidłowość rozstrzygnięcia podjętego poprzez sąd rejonowy

Czym jest sąd wojewódzki znaczenie w Słownik S .