rzecznik praw obywatelskich co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej

Definicja Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej: ombudsman, zgodnie
z poprawkami do traktatu o Wspólnotach Europejskich, wprowadzonymi poprzez traktat z Maastricht, Parlament Europejski mianuje rzecznika praw obywatelskich, którego zadaniem jest przyjmowanie od obywateli UE skarg dot. nieprawidłowości w pracy organów albo instytucji Wspólnoty (poza Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji). Jeżeli skarga jest uzasadniona, RzPOUE wszczyna dochodzenie, informując o tym Parlament i dany organ, ten ostatni natomiast ma pośrodku 3 miesięcy przedstawić swoje stanowisko. Rz.POUE może także podjąć dochodzenie, opierając się na skargi złożonej poprzez parlamentarzystę albo
z własnej inicjatywy. Pierwszym rzecznikiem został w 1995, Fin J.M. Soderman

Czym jest Rzecznik Praw Obywatelskich znaczenie w Słownik R .