rząd mniejszościowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Mniejszościowy Rząd

Definicja Rząd Mniejszościowy: w parlamentarno-gabinetowych systemach, rząd, który nie ma poparcia większości deputowanych w parlamencie. Rz.m. powstaje z reguły w wypadku, gdy ugrupowania większościowe nie mogą wyłonić rządu z racji na różnice polit. czy ideologiczne. Czasami rz.m. powstaje
w momencie przejściowym, przed wyborami parlamentarnymi. Rz.m. z zasady cechuje mniejsza skuteczność, gdyż jego decyzje mogą być hamowane poprzez przewarzająca część parlamentarną. Wyjątkiem są rz.m. formowane w krajach skandynawskich (na przykład w Norwegii, Szwecji, Danii). Normalnie jednak rz.m. wywołują niestabilność władzy wykonawczej, która może osłabiać kraj. System ten dał o sobie znać na przykład we Francji, w latach 1944-58 działało 27 rz.m. Natomiast we Włoszech od 1943 (jest to od upadku reżimu faszystowskiego) państwem kierowało powyżej 50 gabinetów. Chcąc zabezpieczyć się przed taką ewentualnością wybrane państwa (na przykład Niemcy, Polska) wprowadziły system tak zwany konstruktywnego wotum nieufności

Czym jest rząd mniejszościowy znaczenie w Słownik R .