ruch pokojowy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pokojowy Ruch

Definicja Ruch Pokojowy: ruch społ. wspierający działalność organizacji rządowych utworzonych dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa we współcz. świecie ( ONZ, KBWE/OBWE). Tradycje r.p. sięgają 2. poł. XIX w., wiążą się
z ideami pacyfizmu. Działacze r.p. żądali rozbrojenia, pokojowego rozwiązywania sporów, wyrzeczenia się siły w relacjach międzynar. Obie wojny świat. przyczyniły się do intensyfikacji działań i nadały mu masowy charakter. Nowa fala była związana z wyścigiem zbrojeń, szczególnie jądrowych i konfliktami zbrojnymi, w pierwszej kolejności wietnamską wojną. Protest w Zach. Europie, raczej młodych ludzi, dołączył do haseł pokojowych sprawy ekol. Istnieje sporo organizacji pozarządowych wyrażających idee pokojowe, pośród nich: Światowa Porada Pokoju (1948), Międzynarodowa Konfederacja Rozbrojenia
i Pokoju (1964), Międzynarodowa Akademia Pokoju (1970)

Czym jest ruch pokojowy znaczenie w Słownik R .