ruch państw niezaangażowanych co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Niezaangażowanych Państw Ruch

Definicja Ruch Państw Niezaangażowanych: ekipa krajów, które po II wojnie świat. zadecydowały o pozostaniu poza sojuszami wojsk. i blokami ideol.-polit., deklarując gotowość do pokojowej współpracy z każdym państwem. Inicjatywa powstała na konferencji krajów azjat. (New Delhi 1947) i azjat. i afryk. (New Delhi 1949),
a zrealizowała na konf. w Bandungu (1955). Artystami ruchu byli przywódcy krajów odgrywający znaczną rolę
w swych regionach: J. Nehru - Indie,
A. Sukarno - Indonezja, G. Naser - Egipt, K. Nkrumah - Ghana, J. Broz-Tito - Jugosławia. Szefowie krajów i rządów spotykali się odtąd na konferencjach, które skupiały coraz większą liczbę państw (1995-114). Pozostałymi organami są: biuro koordynacyjne, przewodniczący ruchu i instytucje wyspecjalizowane. Poprzez wszystkie lata konfliktu Wschód-Zachód ruch stanowił trzecią siłę, reprezentującą interesy i idee w pierwszej kolejności państw rozwijających się, stąd także kluczowym obszarem zainteresowań była walka z kolonializmem, neokolonializmem, apartheidem, występowanie na rzecz rozbrojenia, w tym dezatomizacji, pokojowej współpracy krajów, budowy nowego międzynar. ładu gospodarczego. Jego rola wymieniła się i osłabła po zakończeniu zimnej wojny wraz ze zmianą polityki ogromnych mocarstw, rozpadem sojuszy polit.-milit., stworzeniem warunków dla dyskusji nad głównymi globalnymi problemami. Na konferencji w 1992 na Cyprze państwa niezaangażowane podjęły więc rozważania nad utworzeniem nowej organizacji reprezentującej interesy krajów rozwijających się, bardziej skutecznej i odpowiadającej wyzwaniom kolejnego wieku. Niejednolitość interesów w tej ekipie państw nie ułatwia jednak realizacji takiego zadania

Czym jest ruch państw niezaangażowanych znaczenie w Słownik R .