ruch ochrony praw człowieka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy ruch ochrony praw człowieka

Definicja Ruch Ochrony Praw Człowieka: ruch społ., który ma na celu wprowadzanie, poszerzanie, rozwijanie mechanizmu ochrony praw człowieka. Początki ruchu były powiązane z niezgodą na bezradność i bezbronność ludzi wobec skutków działań wojennych (aktualny Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża), i tragicznych warunków pracy ( Międzynarodowa Organizacja Pracy). Jednak fundamentem masowego rozwoju stały się określenia dot. praw człowieka po II wojnie świat. i brak ich realizacji w wielu państwach. Pośród w najwyższym stopniu znanych organizacji wchodzących w skład ruchu, należy wymienić: Amnesty International, SOS-Torture, Międzynarodową Komisję Prawników (1952), Międzynarodowy Instytut Praw Człowieka (1969 - Strasburg), Międzynarodowe Centrum Prawne Ochrony Praw Człowieka (1982 - Londyn), Grupę na rzecz Mniejszości (1969), Międzynarodową Ligę Praw Człowieka (1942), Międzynarodową Helsińską Federację Praw Człowieka (1982)

Czym jest ruch ochrony praw człowieka znaczenie w Słownik R .