ruch europejski co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejski Ruch

Definicja Ruch Europejski: pozarządowa organizacja międzynar. łącząca sekcje nar. z 30 państw euro. i 20 innych związków i stowarzyszeń euro., na przykład Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli, Europejską Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną, Unię Federalistów Europejskich, Radę Gmin i Regionów Europy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich. Początki ruchu sięgają Kongresu Europejskiego
w Hadze (1948), który skupił z inicjatywy W. Churchilla różne ekipy federalistów. W konsekwencji aktywności członków RE ( K. Adenauera, W. Churchilla, W. Hallsteina, J. Monneta, A. de Gasperiego, R. Schumana, J. Retingera, H. Spaaka) powołano Radę Europy, stworzono Europejską Konwencję Ochrony Praw Człowieka i Fundamentalnych Wolności, utworzono Kolegium Europejskie w Brugii, inspirowano dalszy postęp Wspólnot Europejskich. Do głównych zadań RE należy działalność informacyjno-edukacyjna, kształtowanie euro. świadomości, mobilizacja sił społ. w realizacji idei integr. Modelem docelowym w rozwoju Europy jest federalizm, struktura państwowa z rządem kontrolowanym poprzez Parlament Euro. Bieżącym celem jest wspieranie kierunku zarysowanego poprzez Traktat z Maastricht - utworzenie unii gospodarczo-walutowej, postęp Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i sfery wymiaru sprawiedliwości i spraw wewn. Do RE należą także sekcje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co stanowi formę nacisku na rozszerzenie UE. Polska Porada RE została utworzona w 1994

Czym jest Ruch Europejski znaczenie w Słownik R .